013-24 55 00

Uppföljning av städning

feb 14, 2022

En dagstidning avslöjade den 26 januari i år att miljöförvaltningen vid en inspektion i en kommun i Västsverige underkände städkvaliteten på hela 21 av 22 st. äldre- och korttidsboenden! 

Hur ser det ut i din kommun? 

Vi har verktygen och erfarenheten för att säkerställa rätt städkvalitet enligt avtal eller förväntan. Säkerställ att ni följer upp ställda krav och får det ni betalar för, oavsett om ni är en kommun, ett allmännyttigt bostadsbolag, annan myndighet eller ett privat fastighetsbolag.

Via oss som oberoende part blir uppföljningsprocessen friktionsfri och ger en mer lättaccepterad och objektiv bild än när ni som avtalspartner ska kontrollera leveransen. Även för er med städning i egen regi är det viktigt med externa uppföljningar. Just nu håller vi även på att utveckla våra tjänster gällande seriositetskontroller av städaktörer så att ni som beställare kan vara trygga med vilka ni gör affärer med.

Borago erbjuder städbesiktningar, statuskontroller och rollen städcontroller. Nedan förklarar vi vad de olika områdena innefattar. Läs mer under Konsult-sidorna.

För frågor och kostnadsförslag, kontakta oss:
Thomas Andersson, thomas.andersson@borago.se, tfn: 070-9171616 eller
Karl Henriksson, karl.henriksson@borago.se, tfn: 070-9174540

Fler nyheter