Utredning inom städ och lokalvård

Genomför en korrekt städutredning

Med hjälp av vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med städorganisationer över hela Sverige har vi genom åren skaffat oss en enorm och unik kunskapsbank. Oavsett om ni upphandlar er städning eller driver den i egen regi gäller det att skapa rätt förutsättning för en ren, snygg och trygg inomhusmiljö.

Metodiken som används är ”Total städkvalitet”. Vi kartlägger grunderna för städkvalitet:

 • Städavtal
 • Organisation, kompetens och resurser
 • Teknik och hållbarhet
 • Uppföljning och städkontroll

Vi erbjuder

 • Benchmark av städorganisationer – jämför kostnader och effektivitet med andra verksamheter.
 • Utvärdera befintliga städavtal
 • Kartläggning av total städkvalitet
 • Kalkylering (referenskalkyler)

Effekter

 • Faktabaserade beslutsunderlag inför outsourcing av städverksamhet alternativt återtagande av egen regi
 • Effektivisering eller utvärdering av din verksamhet
 • Hjälp med att strukturera och skapa interna eller externa överenskommelser och avta
 • Framtagning av faktabaserat underlag till besparingsprojekt

 

Kontakta oss för snabb konsultation

Vi hjälper dig med kvalitetssäkring av städavtal, städkontroll, städupphandlingar och städutredningar.