Upphandling inom städ och lokalvård

Genomför en kvalitativ städupphandling

Tycker ni att upphandlingar gällande städtjänster är komplext och resultatet sällan blir som ni önskar? Vi hjälper er att få in anbud med rätt pris och kvalitet.

Boragos team av anställda och samarbetspartners har lång erfarenhet av upphandling av städtjänster, både inom LOU och privata sektorn. Vi arbetar alltid med fokus på att kvalitetssäkra affären genom bra städupphandlingar med tydliga modeller för kontraktstyrning under avtalstiden.

Våra referensprojekt uppvisar dokumenterade effekter. Vi skapar rätt förutsättningar för ett lyckade städavtal. Förutom vår spets inom städtjänster har vi även gedigen erfarenhet och kompetens inom upphandling av andra tjänster, varor och även inom entreprenad (bygg och anläggning).

Vi erbjuder

Hjälp med hela upphandlingsprocessen eller utvalda delar:

 • Förstudie (referenskalkylering, beställarorganisation, enkäter, mm)
 • Förfrågningsunderlag inklusive administrativa föreskrifter, kontraktsvillkor, kravspecifikationer och mängdförteckningar (AFF eller kundens egna mallar)
 • Annonsering
 • Utvärdering
 • Tilldelning
 • Kontrakt
 • Startmöten och kvalitetssäkring under avtalstiden
 • Upphandlingsjuridiskt stöd

Effekter

 • Tydlig kravspecifikation av tjänst och en relevant objektsförteckning
 • Få underlag och större valmöjlighet att välja utvärderingsmodell (golvpris, kvalitetsutvärdering mm)
 • Få rätt verktyg för drift och uppföljning av avtal
 • Kunskap att under utvärdering avgöra rimlighet i anbud

Kontakta oss för snabb konsultation

Vi hjälper dig med kvalitetssäkring av städavtal, städkontroll, städupphandlingar och städutredningar.