1. Start
  2. |
  3. Nyheter
  4. |
  5. Sök ekonomiskt...

Sök ekonomiskt stöd från Omställningsfonden för er kompetensutveckling

maj 13, 2022

Vi på Borago och Städakademin har flera kunder inom kommuner och regioner som söker ekonomiskt stöd från Omställningsfonden för kompetensutveckling.

Våra kunder har bland annat fått stöd för Städakademins kompetenspaket samt olika utbildningsinsatser från Borago. Vi har sammanställt information om hur ni kan ansöka om medel från Omställningsfonden och vi delar mer än gärna med oss av denna.

Omställningsfondens verksamhet bygger på Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR (kommuner och regioner) som främjar karriärväxling och kompetensutveckling genom förebyggande omställningsinsatser. Genom att arbeta förebyggande kan arbetsgivare identifiera medarbetare som är i behov av omställningsinsatser och då stärka medarbetares eller grupper av medarbetares kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten.

Ni kan via Omställningsfondens hemsida söka medel för förebyggande insatser. I ansökan anges syftet med insatsen, beskrivning av behovet (kortfattat), period för utförande, kostnader samt uppgift kring leverantörer. I ett senare skede ska även en deltagarlista skickas in.

Vill ni ha tips kring utformning av ansökan?
Prata med Jenny Kahanek, 070-354 48 34 alt. jenny.kahanek@borago.se eller Christian Dolk, 070-917 45 43 alt. christian.dolk@borago.se

Läs mer hos Omställningsfonden och gör ansökan här:
https://www.omstallningsfonden.se/arbeta-med-omstallning/forebyggande-insatser/
https://www.omstallningsfonden.se/arbeta-med-omstallning/blanketter/

Ansökningsprocessen är olika lång men kan ta cirka en månad. För att komma igång, kontakta din omställningsrådgivare. Kontaktuppgifter hittar du här >>

Kontakta oss – vi hjälper er gärna!

Fler nyheter

Tävla med Städakademin!

Tävla med Städakademin!

Sedan en tid tillbaka har Städakademin ökat sin aktivitet i utbildningsplattformen genom...

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

År 2022 har passerat och vi har fortsatt vårt arbete med fokus på professionell lokalvård. Genom...