013-24 55 00

Upphandling

Vi hjälper till att upphandla era städtjänster på ett tryggt och korrekt sätt, så att ni kan teckna avtal med rätt leverantör.

Sedan slutet av 1990-talet har vi hjälpt upphandlande myndigheter och privata fastighetsägare med att upphandla kvalitetssäkrade städtjänster. Med vår långa erfarenhet har vi byggt upp vår unika expertkunskap. Vi brinner för att skapa en attraktiv och sund städbransch där hög kompetens och schyssta arbetsvillkor är en ren självklarhet. För att lyckas med det krävs kunskap om allt ifrån städhantverket, trender i branschen till lagar och upphandlingsregler.

Vi tar ansvar för hela upphandlingsprocessen eller utvalda delar.

Vill du veta mer?

Vi diskuterar ett upplägg utifrån era behov.

Upphandlingsdokumentation, framtagning eller granskning

Med vår expertkunskap projektleder vi städupphandlingen och tar fram komplett upphandlingsdokumentation. Allt från administrativa föreskrifter, kontrakt, kravspecifikationer till ritningar/mängdförteckningar. Vi kan även faktagranska och vara ett stöd i din städupphandling.

Annonsering & anbudstid

Vi annonserar och administrerar frågor och kompletteringar under anbudstiden. Detta är en del i arbetet när vi projektleder din städupphandling.

Utvärdera anbud och tilldela avtal

Vi utvärderar anbuden, skriver upphandlingsrapport och tilldelar avtal. Att faktabaserat utvärdera anbudspriser är helt avgörande för en bra affär. Expertkunskap om rimliga städkostnader är en nyckel i detta arbete.