013-24 55 00

Kompetenspaket till hela organisationen

Ett kompetenspaket är det rätta alternativet när ni har behov av utbildning för flera medarbetare i organisationen. Genom att teckna ett årsavtal får ni tillgång till kurser som uppdateras kontinuerligt och alltid är aktuella.

Vägen till professionell lokalvård

Kompetens är grunden för professionell lokalvård. Genom våra kompetenspaket säkerställer ni att ni har utbildad personal för att få en god kvalitet i städarbetet och därmed nöjda kunder.

Digital kompetens och kunskapsträning

Utbildning på distans är flexibelt och alltid tillgängligt. Med vårt verktyg, där innehållet uppdateras löpande, kan ni arbeta med repetition och kunskapsträning nära arbetsplatsen.

Bättre effektivitet och bättre ekonomi

Till en oslagbart låg utbildningskostnad per individ får personalen en bättre arbetsmiljö och känner trygghet i sin yrkesroll. Samtidigt uppfyller ni kompetenskraven i upphandlingar och avtal.

Rusta för dagens och framtidens utmaningar

Kraven på städning och hygien ökar, samtidigt som arbetsmarknaden ser en ökad rörlighet och en ökad mångfald. För att möta detta krävs flexibla och effektiva utbildningsverktyg.

Varför ska ni satsa på kompetenspaket?

 • Kompetenspaket är för er som vill driva och utveckla en verksamhet som skiljer sig från andra.
 • Genom kompetenspaketet visar ni och er organisation att ni vill ligga i framkant, eftersom ni ser kompetens som en framgångsfaktor i er strävan att bli bättre.
 • Digital utbildning är och kommer vara framtidens verktyg för kompetensutveckling – givetvis i kombination med handledning och traditionell utbildning.
 • Genom kompetensavtal kan ni genomföra detta i praktiken på ett trovärdigt och effektivt sätt.
 • Er organisations kompetensutveckling blir inte beroende av en enskild individ och ni blir självförsörjande inom kompetensutveckling.

Ale kommun

Ale kommun har under fyra år använt Städakademins kompetensplattform för all sin personal, både lokalvårdare och arbetsledare. Kompetensutveckling är en naturlig del av det dagliga arbetet och uppföljning sker via deras egna handledare. Utöver Ale kommun har vi cirka 30 andra kommuner som använder våra kompetenspaket.

Coor/Skaraborgs Städ AB

Skaraborgs Städ, som är en del av Coor, använder Städakademin för att ge alla sina 800 medarbetare samma introduktionsutbildning. Genom kompetenspaketet kan de utbilda sin personal effektivt och enhetligt trots att de har verksamhet på flera olika geografier i västra Sverige. Skaraborgs Städ har skräddarsytt sin egen introduktionsutbildning tillsammans med oss på Borago/Städakademin.

Palmia Oy

Palmia i Helsingfors har 800 anställda lokalvårdare. De använder kompetenspaket med Lokalvårdsutbildning PRYL för att ge personalen en yrkesutbildning. En utbildning som motsvarar kravet på yrkesutbildning i avtal. PRYL genomförs på både engelska och finska. Palmia Oy använder Städakademin i kombination med egna lärarledda träffar enligt en studieplan som vi tagit fram.

Alla kurser till alla i ett helt år

Våra kompetenspaket skapar stort värde för städbranschen och därför har vi ett erbjudande som inte går att motstå. I ett kompetenspaket kan ni välja att lägga till alla kurser som ni har behov av, utan att licenskostnaden per deltagare förändras.

Pris

 • färre än 15 licenser: be om offert
 • 15-100 licenser: 2990 SEK ex. moms per/st per år
 • fler än 100 licenser: be om offert

Prisexempel vid köp av 20 användarlicenser:
Licenskostnad: 20 st. x 2990 SEK = 59 800 SEK
= Total investeringskostnad: endast 59 800 SEK per år
(inga andra kostnader tillkommer)


Avtalstid

12 månader med möjlighet till förlängning. Start enligt överenskommelse.

Tjänster som ingår

Förutom alla de utbildningar som ni väljer att lägga till i ert kompetenspaket, så ingår också dessa tjänster:

 • Uppstartsmöte via telefon/Teams med teknisk genomgång av utbildningsplattformen
 • Administratörsinlogg med möjlighet för chef/handledare att utvärdera och följa deltagarnas studieresultat och utveckling
 • Gruppstruktur som följer er organisation för tilldelning av utbildningar per individ och/eller grupp
 • Dokumenthantering och möjlighet att dela egna interna dokument till deltagarna
 • Utbildningsinnehåll som alltid är aktuellt och uppdaterat
 • Teknisk support för handledare och deltagare under avtalstiden

Teknik

Vår utbildningsplattform är webbaserad och fungerar i mobiltelefon, surfplatta och dator. Den fungerar på både Android- och Apple-enheter. Er personal måste därmed ha tillgång till valfri typ av enhet för att kunna genomföra sina utbildningar. Varje kursdeltagare får ett eget personligt användarkonto. Givetvis får deltagaren ett diplom efter alla utbildningar.

Jag vill ha mer information om kompetenspaket.


  Studieplan och uppföljning

  Vi har tagit fram ett exempel på en enkel studieplan för hur ni kan jobba med utbildning i en 1-årsplan. Vi har flera kunder där vi stöttar på olika sätt under året.

  Studieplanen behöver alltid anpassas efter just er verksamhet och ert kompetenspaket. Syftet är att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert kompetenspaket och de utbildningsinsatser som ni genomför.

  Deltagarna kan via egna självstudier ta till sig de teoretiska kunskaperna.
  Men det är alltid viktigt att kombinera den teoretiska utbildningen med praktisk handledning och uppföljning.

   

  Månad 1-3
  1. Grundutbildning – genomgång och uppstart
  2. Grundutbildning – uppföljning av delmål
  3. Grundutbildning – avslutning

  Månad 4-9
  4. PRYL-utbildning – genomgång och uppstart
  5. PRYL-utbildning – uppföljning av delmål 1
  6. PRYL-utbildning – fortsatta självstudier
  7. PRYL-utbildning – uppföljning av delmål 2
  8. PRYL-utbildning – fortsatta självstudier
  9. PRYL-utbildning – avslutning och slutprov

  Månad 10-12
  10. Hygienutbildning – genomgång och uppstart
  11. Hygienutbildning – uppföljning av delmål
  12. Hygienutbildning – avslutning