013-24 55 00

Utredning

Med vår expertkunskap och mångåriga erfarenhet hjälper vi er att skapa rätt förutsättningar för att optimera ert städuppdrag. Oavsett om ni upphandlar er städning eller driver den i egen regi.

Vi erbjuder städutredningar som genom ”benchmark” och ”best practice” ger er beslutsunderlag utifrån ert eget nuläge och behov. Till exempel för att som beställare kunna välja optimal utförandeform.  Eller som chef utveckla befintlig organisation alternativt utreda om och hur stor effektiviseringspotential organisationen har. För kommuner finns vårt digitala verktyg Borago Städbarometern.

Vill du veta mer?

Vi diskuterar ett upplägg utifrån era behov.

Förstudie inför upphandling

En förstudie omfattar nuläges-, omvärlds-, marknads- och behovsanalys. Detta ger er bättre förutsättningar att lyckas med er nästa städupphandling.

Förstudie inför verksamhetsutveckling

Vi genomför en konsekvensanalys inför förändring eller utveckling av er städverksamhet. Detta genererar ett faktabaserat underlag som ökar era chanser att fatta rätt beslut.

Kalkylering

Det är många som inte vet vad som är en rimlig städkostnad eller rimlig städtid på sina städobjekt. Våra städtidsberäkningar ger er faktabaserade underlag för att handla upp städning till rätt kostnad eller effektivisering av er städorganisation.

Digitalt verktyg för att utvärdera kommunal städning

Städbarometern riktar sig till alla kommuner, både för er som handlar upp städningen och er som utför den i egen regi. Vi har utvecklat ett enkät- och kvalitetkontrollsverktyg som jämför kommuners totala städkvalitet fördelat på fyra moduler: ekonomi, kundnöjdhet, medarbetare och teknisk kvalitet.