Vi utvecklar städtjänster och lokalvård

Borago har sedan 1994 arbetat med övergripande kvalitetssäkring av städtjänster. Våra verktyg är utbildning, utredning, upphandling och uppföljning inom städ och lokalvårdsområdet. Våra kunder är landsting, kommuner, fastighetsbolag och leverantörer av lokalvårdstjänster. Sammantaget arbetar Borago med att skapa sunda förutsättningar för Rent, Snyggt och Tryggt.

  • Vi får kund och brukare att känna trygghet och stolthet för den inre miljön
  • Borago kvalitetssäkrar och sätter standarden för den totala städkvaliteten.
  • Borago stöttar eller tar helhetsansvar för kvalitetssäkring av städprocessen.
  • Detta sker genom att erbjuda kunskapstjänster för individer, organisationer och beställare.

Boragos mission

Vi har under åren utvecklat vår metodik så att vi idag kan erbjuda breda lösningar inom städning och service. Vårt uppdrag:

  • Att utveckla samtliga yrkesgrupper inom lokalvård och service.
  • Att arbeta för att höja branschens anseende i stort och skapa ökad yrkesstolthet.
  • Att tro på och arbeta för personlig utveckling och mångfald i arbetslivet.
  • Att vara ett rikstäckande företag med gedigen erfarenhet inom utbildning för städ och service.
  • Att fortsätta vara oberoende och objektiva i vår verksamhet.

Hur vi hanterar personuppgifter

Borago vill vara helt transparenta, både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in om våra kunder. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig.

Lediga tjänster

Vi är alltid intresserade av att knyta till oss nya medarbetare som kan utbilda inom lokalvård. Har du erfarenhet från städbranschen och är nyfiken på vad vi kan erbjuda - tveka inte att kontakta oss!

Press

Ladda hem vår logotyp i tryckfärdiga format.

Trygghet

Som ledande oberoende aktör i branschen skapar vi trygghet genom lång och gedigen erfarenhet.

Engagemang

Vi är nyfikna och hungriga på ny kunskap. Vi skapar förutsättningar för kunden och brukaren att utvecklas och känna trivsel. Vi ska överträffa kundens förväntningar = framgångsrik försäljning.

Utveckling

Vi skapar mätbara och långsiktiga effekter genom kunskap och engagemang. Vi leder och utvecklar städbranschen och skapar stolthet för yrkesrollen.