013-24 55 00

EU-projekt INSTA800

Borago har som svensk representant deltagit i EU-projekt ”Cost effective, need based cleaning – INSTA800” under åren 2019-2022. Projektet syftade till att öka och förbättra användandet av INSTA 800 i de olika medlemsländerna; Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland och Sverige.

Projektets tre delar:
– Erfarenhetsutbyte som sammanställs i en handbok.
– Tidsstudier och nyckeltal för att nå olika kvalitetsnivåer i olika lokaltyper.
– Träning och utbildning

Projektet hade uppstart i Estland i september 2019. Den första delen mynnade ut i en handbok som nu produceras i respektive land, se nedan för att ladda ner ditt exemplar. Den andra delen mynnade ut i en slutrapport som presenterar resultaten av tidmätningar, för att kartlägga hur smuts och önskad renhetsnivå påverkar städtiden. Den tredje delen kommer att mynna ut i olika utbildningsprogram för städbranschen.

I juni 2022 genomförde vi ett seminarium i Stockholm med 30 engagerade deltagare. Under seminariet fick deltagarna en presentation om EU-projektets resultat gällande användandet av INSTA 800 i sex olika länder. Bland annat fick alla en inblick i hur standarden används i de olika länderna och hur städtiden påverkas utifrån olika kvalitetsnivåer i olika rum. Medlemsländerna har gjort egna mätningar för att få fram väl grundade underlag.

Vill du veta mer?
Tveka inte att fråga oss om projektet!


Riktlinjer INSTA800 – IO1 (klicka för att ladda ner):
(Sv) Riktlinjer vid användande av standarden INSTA 800 från sju europeiska länder
(En) Guidelines Using the INSTA 800 Standard from Seven European Countries

Rapport om faktorer som påverkar städtiden – IO2 (klicka för att ladda ner):
(Sv) Slutrapport IO2 – Faktorer som påverkar städtiden SE 2022-06-20
(En) Final report IO2 – Key-figures for cleaning speed EN 2022-06-20

Olika utbildningsprogram – IO3 (klicka för att ladda ner):
(En) Materials for client training EN 2022-11-17
(En) Materials for cleaners training EN 2022-11-25

Objektiva mätmetoder, video:
Se videos om ”Mätning av damm”. Klicka här >>

Karl Henriksson

Karl Henriksson

VD / Konsult