EU-projekt INSTA800

Pågående EU-projekt ”Cost effective, need based cleaning – INSTA800” med Borago som svensk representant. Projektet syftar till att öka och förbättra användandet av INSTA 800 i de olika medlemsländerna, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland och Sverige.

Projektets tre delar:
– Erfarenhetsutbyte som sammanställs i en handbok.
– Tidsstudier och nyckeltal för att nå olika kvalitetsnivåer i olika lokaltyper.
– Träning och utbildning

Projektet hade uppstart i Estland i september 2019. Den första delen av tre är nu avslutad och har mynnat ut i en handbok som nu produceras i respektive land, se nedan för att ladda ner ditt exemplar. Under 2021 fortsätter arbetet och det kommer även att anordnas ett seminarium i Sverige.

Riktlinjer INSTA800 (klicka för att ladda ner);
(Sv) Riktlinjer vid användande av standarden INSTA 800 från sju europeiska länder
(En) Guidelines Using the INSTA 800 Standard from Seven European Countries

Rapport om Fakturor som påverkar städtiden (klicka för att ladda ner):
(Sv) Slutrapport IO2 – Faktorer som påverkar städtiden SE 2022-06-20
(En) Final report IO2 – Key-figures for cleaning speed EN 2022-06-20