EU-projekt INSTA800

Pågående EU-projekt ”Cost effective, need based cleaning – INSTA800” med Borago som svensk representant. Projektet syftar till att öka och förbättra användandet av INSTA 800 i de olika medlemsländerna, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland och Sverige.

Projektets tre delar:
– Erfarenhetsutbyte som sammanställs i en handbok.
– Tidsstudier och nyckeltal för att nå olika kvalitetsnivåer i olika lokaltyper.
– Träning och utbildning

Projektet hade uppstart i Estland i september 2019. Den första delen av tre är nu avslutad och har mynnat ut i en handbok som nu produceras i respektive land, se nedan för att ladda ner ditt exemplar. Under 2021 fortsätter arbetet och det kommer även att anordnas ett seminarium i Sverige.

Riktlinjer INSTA800 (klicka för att ladda ner);
(Sv) Riktlinjer vid användande av standarden INSTA 800 från sju europeiska länder
(En) Guidelines Using the INSTA 800 Standard from Seven European Countries