013-24 55 00

Publikationer

Borago har under åren arbetat fram olika publikationer inom olika segment skola, vård och bostäder. Det speglar våra kärnkunder och bekräftar både efterfrågan på vår kompetens och vår långa erfarenhet.

Sveriges allmännytta

Vi har tillsammans med dem arbetat fram en skrift om olika nyckeltal för att kunna göra en bedömning över rimlig tid för städning av trapphus. Skriften kan köpas på denna länk:
https://www.sverigesallmannytta.se/trycksaker/nyckeltal-for-stadning-i-fastigheter/

Städhandboken, Skolfastigheter i Stockholm AB

https://sisab.se/sv/hyresgast/stadning/
Städhandboken togs fram av Borago med i den första utgåvan i slutet av 1990-talet och vi har tillsammans med Sisab uppdaterat den efterhand. Senaste uppdateringen är daterad 2018. Den avänds som stöd till skolor och förskolor för att kvalitetssäkra städtjänster.
Städhandboken används även av upphandlingsmyndigheten som referensmaterial.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stad-och-kemikalier/stadtjanster/

Lokalvård på sjukhus, Sveriges kommuner och regioner

https://bestservice.se/skrifter/

Projektet initierades av Best Service som är ett medlemsnätverk för serviceorganisationer från Sveriges regioner, https://bestservice.se/.
Boken beskriver en övergripande metodik för att kvalitetssäkra städprocesser inom sjukvården. Dessutom lyfts goda exempel från olika medlemmar.

 

Vi har även tagit fram skrifter åt andra som bland annat Stockholms kooperativa bostadsföretag. Är du intresserad – kontakta oss!

 

Karl Henriksson

Karl Henriksson

VD / Konsult