Kunduppdrag

Lärarledda utbildningar inom Lokalvård - Borago

Borlänge kommun

Borlänge kommun har bestämt sig för att satsa ordentligt för att lyfta och kompetensutveckla 100 medarbetare under 2022-2023. I planeringen ingår grundläggande utbildning inom städning, men också fördjupande utbildning inom hygien och så småningom även PRYL. Målet är att gå mot yrkescertifiering enligt PRYLs kravspecifikation. Läs mer om hur Borlänge har lagt upp sina utbildningsinsatser.

Lärarledda utbildningar inom Lokalvård - Borago

Lunds kommun

I mars 2021 beslutade Servicenämnden i Lunds kommun att ge Serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram ett pilotprojekt för att testa samordning av servicetjänster tillsammans med några andra förvaltningar. Målet med pilotförsöket är att skapa förutsättningar för en mer kostnadseffektiv verksamhet med god och likvärdig kvalitet. Pilotprojektet löper fram till december 2023 och därefter hoppas man att utredningen ska visa att ”rätt kärnverksamhet ska syssla med sitt uppdrag”. Läs mer om Lunds satsning på sina servicemedarbetare.