Borlänge kommun

Borlänge kommun har bestämt sig för att satsa ordentligt för att lyfta och kompetensutveckla 100 medarbetare
under 2022-2023. I planeringen ingår grundläggande utbildning inom städning, men också fördjupande utbildning
inom hygien och så småningom även PRYL för att höja gruppens lägsta nivå. Målet är att gå mot yrkescertifiering
enligt PRYLs kravspecifikation.

Boragos erfarenhet är att man får de bästa inlärningsresultaten vid webbaserad och lärarledd utbildning i kombination. Därför har vi tagit fram ett prisvärt upplägg för kompetensutveckling över tid till Borlänge kommun. Borlänge har bestämt sig för att använda Städakademin som ett kompetensverktyg för framtida kompetensutveckling. Städakademin möter alla deltagares behov oavsett tidigare studievana och kunskaper i det svenska språket.

 

Vi har pratat med Andreas Kallursén som är Enhetschef för Kost- och lokalservice i Borlänge kommun och som har varit en stor del i planeringen av utbildningsinsatserna.

— ”Vi har valt att genomföra en del av utbildningen digitalt och en del via fysiska träffar hos oss i Borlänge. Städakademins digitala utbildningar är mycket pedagogiskt upplagda. Man tar till sig ny kunskap i olika former, både genom läsning, videos och självtester”.

Andreas berättar att de digitala utbildningarna kompletteras med fysiska träffar då Boragos utbildare kommer till Borlänge för att repetera och träna på de olika praktiska momenten. Det är en bra kombination för att få med sig både teoretisk och praktisk kunskap. Det som också är väldigt bra, enligt Andreas, är att det är så enkelt att gå tillbaka till den digitala kursen och repetera de områden som man tycker är lite svårare.

 

”För oss var det viktigt att vi kunde få just kombinationen av självstudier och fysiska samlingar. Det är kostnadseffektivt och det är ett bra sätt att tillgodogöra sig utbildningen då inlärningen sker i olika former”

 

Varför valde ni utbildning via Städakademin och Borago?
— ”För oss var det viktigt att vi kunde få just kombinationen av självstudier och fysiska samlingar. Det är kostnadseffektivt och det är ett bra sätt att tillgodogöra sig utbildningen då inlärningen sker i olika former. Det var också viktigt att kunna ha tillgång till utbildningsmaterial under en längre tid, vilket vi får med Städakademin och det kursutbud som de erbjuder”.

 

Lärarledda utbildningar inom Lokalvård - Borago

 

Vad upplever du har varit positivt med utbildningsinsatsen?
— ”Att alla får samma grundläggande kunskaper. Vi höjer vår lägsta nivå och ser till att alla har samma synsätt på städning, använder samma termer och begrepp och att vi säkrar upp att vi arbetar på rätt sätt i hela arbetsgruppen. Det är både roligt och nyttigt på samma gång och att göra en sådan här stor utbildningsinsats främjar gemenskapen i arbetsgruppen”.

Vi har även ställt en fråga till Åsa, Boragos utbildare, som varit med sedan starten av den här insatsen. Vad talar för att Borlänge kommun kommer att lyckas med sin satsning på kompetensutveckling för sina lokalvårdare?

— ”En viktig sak är att de ger lokalvårdarna bra förutsättningar att kunna genomföra utbildningen. De får avsätta viss arbetstid för sina självstudier och de har också varit noga med att även planera in fysiska träffar. De förstår att det är viktigt att följa upp och repetera vad de lärt sig i Städakademin, och det ger mycket att få göra detta tillsammans i lagom stora grupper”.

— ”En annan sak är att de utbildar några handledare som ska stötta lokalvårdarna under utbildningsinsatsen och även i vardagen, så att de känner att det alltid finns ett stöd för att göra rätt och leverera professionell lokalvård”, tillägger Åsa.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att höra mer om hur Borlänge kommun har lyckats utbilda sina 100 medarbetare – kontakta oss så berättar vi gärna mer!