013-24 55 00

Ale kommun

Ale kommun har under många år samarbetat med Borago och Städakademin vid olika utbildningsinsatser. Inför 2023 har de bestämt sig för att fortsätta att satsa på kompetensutveckling för lokalvårdsenheten. I planeringen ingår grundläggande utbildning inom städning, men också fördjupande utbildning såsom PRYL och därefter även möjlighet till certifiering mot PRYLs kravspecifikation.

Vi har pratat med enhetscheferna Ann-Sofi Råneby Johannesson och Emma Olsson Häkki som är drivande kring kompetensfrågor vid lokalvårdsenheten i Ale kommun. Under året har Ann-Sofi och Emma dessutom fått en ny kollega, Richard Johansson. Richard ser mycket fram emot att arbeta i en organisation som satsar på kompetensutveckling, och de kommer alla tre att driva dessa frågor tillsammans i fortsättningen.

Varför har ni valt att använda Städakademin som kompetensförsörjningsverktyg för era anställda inom lokalvården?
— ”Vi anser att syftet med kompetensutveckling och utbildning är att höja kompetensnivån för alla genom vidareutbildning samt att det är viktigt att kunna erbjuda samma introduktion till alla nyanställda och vikarier. I Städakademin finns det utbildningar för alla nivåer och tidigare erfarenheter. Både lokalvårdare, arbetsledare och driftsledare kommer få ta del av det kursutbud som finns. Vi har även möjlighet att utbilda timvikarier och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden”, berättar Ann-Sofi.

— ”PRYL är ju den stabila grunden för både lokalvårdaren och arbetsledaren, så den jobbar vi mycket med här i Ale kommun”, flikar Emma in.

— ”Det som är så bra nu är att efter Städakademins omarbetning av PRYL så finns det mer interaktivitet i PRYL-utbildningen och det är ännu mer tydligt att den är förberedande inför certifieringen”, fortsätter hon.

”Vi vill arbeta långsiktigt tillsammans med våra medarbetare och vi vet att det är lättare att behålla kunskap om man repeterar med jämna mellanrum”

Hur har ni lagt upp er utbildning – har ni valt att boka distansutbildning vid behov eller har ni valt att teckna Kompetensavtal via årsavtal?
— ”Det fanns ingen tvekan för oss, vi har valt att skriva avtal på två år. Vi vill arbeta långsiktigt tillsammans med våra medarbetare och vi vet att det är lättare att behålla kunskap om man repeterar med jämna mellanrum. Därför var det viktigt att vi kunde ha Städakademin under en längre tid”, säger Emma.

— ”Vi har också flera handledare som har tillgång till ett extra verktyg i Städakademin för uppföljning, där de kan se sina grupper och följa hur det går för medarbetarna i sina utbildningar. Vissa medarbetare behöver ha lite mer stöd och coaching. Att ha denna möjlighet känns som en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt mål att höja kompetensen för alla”, fortsätter Ann-Sofi.

— ”Vi har kompetensavtalet med distansutbildningar som en grund och sen kompletterar vi med fysiska utbildningar, arbetsplatsträffar, workshops där vi också diskuterar och går igenom städteknik praktiskt. Ibland gör vi detta internt, och ibland anlitar vi Borago för vissa utbildningsinsatser”, berättar Emma.

Vad var det som gjorde att valet föll på Städakademin?
Ann-Sofi berättar att Städakademin uppfyllde alla kriterier. Bland annat vill de ha en utbildning som är webbaserad och kan användas på flera olika typer av enheter. Det är också viktigt att utbildningsinnehållet är anpassat till målgruppen, och då är det en fördel med en mix av text och filmer, vilket underlättar inlärningen.

— ”De avsnitt som är filmbaserade jobbar vi ofta med i storgrupp, till exempel på arbetsplatsträffar, där vi kan ta upp ett specifikt ämne och diskutera det tillsammans. På så sätt vet vi att alla har fått med sig viktig kunskap och vi kan även sätta interna rutiner för hur vi jobbar här hos oss”, fortsätter Ann-Sofi.
— ”Med Städakademin kan vi jobba på det här sättet, och vi behöver inte själva skapa utbildningsmaterialet som ligger till grund för våra fysiska träffar”, tillägger hon.

— ”Det är också ett stort plus att vi blir en del av ett stort nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner”, tycker både Emma och Ann-Sofi som har varit med på flera av Städakademins nätverksträffar.

Vi har även ställt en fråga till Christian Dolk på Borago/Städakademin, som under många år har samarbetat med Ale kommun i olika former.

Vad talar för att Ale kommun kommer att lyckas med sin satsning på kompetensutveckling för sina lokalvårdare?
— ”Det första jag tänker på är att ledarna värdesätter kompetens och kunskap, vilket ger medarbetarna bra förutsättningar att kunna genomföra utbildningen. Medarbetarna får avsätta viss arbetstid för sina självstudier och ledarna följer också upp utbildningsinsatserna löpande. Att de planerar in fysiska träffar är också en viktig del för att göra inlärningen enklare. Uppföljning och repetition av vad man lärt sig i Städakademin är A och O för att lyckas”, säger Christian.

— ”Det andra är att de tar det ett steg till och utbildar flera handledare som har till uppgift att stötta lokalvårdarna i sin utbildning och även i vardagen, på så sätt finns det alltid ett stöd för att göra rätt och göra kunderna nöjda”, fortsätter Christian.