013-24 55 00

Lunds Kommun

Serviceförvaltningen i Lunds kommun har fått i uppdrag att ta fram ett pilotprojekt för att testa samordning av servicetjänster tillsammans med några andra förvaltningar. Målet med pilotförsöket är att skapa förutsättningar för en mer kostnadseffektiv verksamhet med god och likvärdig kvalitet. Pilotprojektet löper fram till december 2023 och därefter hoppas man att utredningen ska visa att ”rätt kärnverksamhet ska syssla med sitt uppdrag”.

Boragos är en del i projektet när det kommer till att utbilda och inspirera Servicemedarbetarna. Boragos uppdrag i samarbetet kring framtidens serviceförvaltning är att klä på medarbetarna med rätt förutsättningar och kompetens när det gäller service och kundrelationer. Detta har skett i olika omgångar där teoretisk utbildning och praktiska gruppövningar/grupparbeten varit verktyget för måluppfyllnad. Utbildningen har bland annat omfattat psykologi, kundrelationer, intern-extern service, taktik för bästa resultat, mänskliga beteenden.

Vi fick en pratstund med Carina Bjärnsten som arbetar som Enhetschef för Serviceförvaltningen i Lunds kommun. Carina trivs väldigt bra med att vara en del av en organisation där man både vill, kan och vågar satsa på lokalvården.

Hur startade tankarna om att utveckla er organisation och inriktning mot servicemedarbetare?
— ”Vi arbetar hårt för att våra förvaltningar skall anlita oss då vi anser att vi har en högre kompetens. Våra medarbetare är sanna ambassadörer och ser ett stort värde i att hålla nere kostnaderna för felstädade fastigheter. Vi gör den här satsningen för att vi ska kunna fortsätta ge kommuninvånarna en kostnadseffektiv service med hög kvalitet. För att säkra välfärden framöver finns det behov av effektivare arbetssätt samt ökat samarbete inom kommunen”.

Carina berättar att det idag finns 4 enhetschefer som ansvarar för ca 85 medarbetare. De har alla olika uppdrag inom sina områden, till exempel en special-, klotter- och saneringsavdelning. Idag servar de dagligen 7 olika förvaltningar med lokalvård och samordnade servicetjänster.

Vilket är syftet med den här stora satsningen?
— ”Att bygga ett Serviceteam som arbetar nära verksamheten”, svarar Carina.

— ”Ett team som tillsammans kan leverera tjänster med god service till rätt kvalitet, som också stödjer och avlastar verksamheten. Vi kan med dessa piloter utveckla konceptet med samordnade servicetjänster på ett bra sätt! Att samla alla servicetjänster i en organisation – vi skall arbeta smartare, inte springa fortare”, poängterar Carina.

— ”Målet är att vi ska bli en serviceorganisation med stor bredd inom de olika verksamheterna och att vi ska samarbeta med alla förvaltningar”, fortsätter hon.

Lärarledda utbildningar inom Lokalvård - Borago

Vilka olika arbetsuppgifter handlar det om?
Carina berättade att det kan handla om många olika uppgifter i olika uppdrag. Skötsel, vaktmästeri, måltidsverksamhet, posthantering och lokalvård för att ge några exempel. En vinst är när Serviceteamet underlättar för verksamheten genom att ta hand om uppgifter som en undersköterska vanligtvis gör, så att hen kan lägga mer tid på brukaren i stället för till exempel städning. Till hösten ska de göra en tidsstudie för att se hur lång tid det tar att rengöra brukarnas hjälpmedel som till exempel rullstolar, rullatorer mm.

Var står ni idag och vad har ni kvar att göra?
— ”I dag har vi implementerat Pilotprojektet Samordnade Servicetjänster i nästan alla förvaltningar. Vi har påbörjat att avlasta undersköterskorna på ett stort boende i Lund, där vi nu ansvarar för att städa alla offentliga ytor och brukarnas privata rum. När vi kommer tillbaka från semestern kommer vi även att börja tvätta de anställdas kläder. Vi ansvarar även för att ta emot varuleveranserna av kyl- och frysvaror”.

Carina berättar vidare att de har startat upp Spyken Gymnasieskola där de tar hand om personalens matsal, ser till så att diskmaskiner töms, ser till att det alltid finns nybryggt kaffe och har koll på kylskåp och frysar. Under våren har även uppgifterna utökats till tvättning av alla labb-rockar.

— ”Vi har också precis gjort en tidsstudie på skolan för att se hur lång tid det tar att sköta och vårda alla inomhusväxter. Om detta går i lås så kommer skolan att avsluta avtalet med blomsterleverantören och i stället anlita oss”, säger Carina.

— ”Vi har en medarbetare som är utbildad florist och som hade en blomsterbutik tidigare, men som tyvärr fick stängas ner i samband med Corona. Så detta är verkligen en riktig win-win. Jag ser även i framtiden att den här servicemedarbetaren tar hand om växterna hos flera förvaltningar”.

— ”Skolans ledning bad oss att vara delaktiga i årets studentutspring och där fick vi verkligen se vilket engagemang som ligger bakom en sådan speciell dag. Vi var behjälpliga med att ansvara för de 5 salar där man åt och drack gott. Vi dukade borden, blåste upp ballonger, plockade blommor och björke som vi dekorerade med, och i slutet av dagen tog vi givetvis hand om städningen. Vi stod som ”vakt” in till Aulan, delade ut sångblad och höll koll på de olika utspringen”.

Carina berättar att fler uppdrag är på väg in. Till hösten ska Serviceteamet ansvara för påfyllnad av kopieringspapper i skolans 11 multiskrivare som är placerade i olika byggnader. De har också fått förfrågan om att vara delaktiga i arrangemanget kring valdagen i september, som sker på skolan. Samtidigt kommer det in förfrågningar från flera andra enheter.

Lunds kommun har anlitat Borago för flera utbildningsinsatser i pilotprojektet, de flesta inom ramen för kundvård och service. Detta har varit mycket populära inslag för medarbetarna. Christian Dolk, som är en riktig inspiratör, har berättat entusiastiskt om hur viktigt det är med en bra och god kundkontakt.

Hur kompetenssäkrar ni de olika arbetsuppgifterna som medarbetarna ska utföra?
— ”Vi har valt att ta ut de medarbetare som i första hand har visat att dom önskar förändringar och som är de som brinner för att leverera en hög kvalitet hos kund. De som ser sig som en god ambassadör för att vara en Servicemedarbetare”, säger Carina.

— ”Därefter har vi anlitat Borago som genomfört olika utbildningsinsatser inom ramen för kundvård och service. En utbildning som varit mycket populär och där Christian Dolk berättat entusiastiskt om hur viktigt det är med en bra och god kundkontakt. Leverera, men inte överleverera!”, fortsätter Carina.

Carina berättar vidare att de har kontinuerliga avstämningar med kunden, områdesansvariga, servicemedarbetaren och även Annelie Thögersen som är utvecklingsstrateg i Lunds kommun och den som ansvarar för detta pilotuppdrag. Om kunden har haft synpunkter så har de gjort justeringar i leveransen på en gång.

— ”Gör om och gör rätt… Men viktigt att vi får göra fel och därför bra att driva detta som ett pilotprojekt eftersom man då kan man rätta till saker löpande”, avslutar Carina.