013-24 55 00

eStädkvalitet

Borago eStädkvalitet – ett standardiserat användarvänligt system för att bedöma resultat och säkerställa rätt teknisk städkvalitet.

Vad är eStädkvalitet?

Ett användarvänligt system för att bedöma resultat och säkerställa rätt teknisk städkvalitet. Systemet skapar spårbarhet och underlag att utvärdera. Ni kan aggregerat efter valda parametrar se och jämföra olika områden, verksamheter, kunder och/eller leverantörers städresultat. Data samlas in löpande med hjälp av systemet vid kontroller. Som användare kommer du inte bara kunna jämföra resultat inom den egna organisationen, utan även i förhållande till branschen.

eStädkvalitet är ett nytt städkvalitetssystem framtaget tillsammans med företaget Flowmedik. De arbetar med ett liknande verktyg mot sjukvården där systemet används på alla de största sjukhusen i Finland.

Vad kan ni uppnå för effekter med eStädkvalitet?

Säkerställa rätt teknisk kvalitet efter utförd städning

Arbeta proaktivt och förekomma eller bättre bemöta kundklagomål

Jämföra och sätta resultatet i relation till ekonomi, NKI och medarbetaraspekter

Utveckla städleveransen efter faktiskt behov

Skapa spårbarhet och underlag för utvärdering av leverans eller beslut

Säkerställa vem som städar era lokaler

Att (lag)krav följs i städförråd

Hur kommer ni igång?

eStädkvalitet tillhandahålls som en molntjänst, vilket innebär att det inte krävs någon installation. eStädkvalitet fungerar på alla enheter som är uppkopplade mot internet, såsom smartphones, surfplattor, laptops och stationära datorer.

När ni börjar använda systemet finns redan alla organisationens städobjekt inlagda, inklusive information om område och objektstyp. eStädkvalitet ger automatiskt förslag på alla lokaltyper att utvärdera. På så sätt kan du få rapporter och statistiska vyer efter område, objektstyp, objekt och lokaltyp.

Steg 1

Kontroller

Användaren bedömer städkvaliteten via en standardiserad mall. Systemet visar ett resultat som är grunden till om kontrollen blir godkänd eller ej. Förutom städresultatet kan även behovsinventering göras gällande periodisk städning samt kontroller på att lagkravet om städförråd efterlevs.

Steg 2

Rapporter

Här finns möjlighet att få samlade rapporter efter era val, till exempel av ett objekts totala städkontrollsrunda eller aggregerat på högre nivå. Rapporterna innehåller information som: deltagarnas namn, datum, objekt, lokaltyp, resultat på enstaka kontrollpunkter och ett totalt resultat, kommentarer, bilder och vem som utför städningen.

Steg 3

Statistik

Systemet erbjuder statistikvyer för att på ett bra sätt kunna läsa ut och presentera resultatet. Filtrera på utförare, områden, objekt, objektstyper, lokaltyper. Se antalet kontroller, resultat på enskilda kontroller och genomsnitt, antalet reklamationer, vilka objekt och lokaltyper som fått högst respektive lägst resultat.

Steg 4

Utveckling

eStädkvalitet är ett standardiserat system där jämförelser av resultat inom branschen kan göras. Målet är att säkerställa rätt kvalitet. Vi tar in och analyserar förbättringsförslag från kunder, forskning och instanser inom branschen. Vi utvecklar nya moduler efter kundbehov, t.ex. INSTA 800, ATP mm.

Målgrupp

Alla som har ett behov av att följa upp teknisk städkvalitet. Till exempel städorganisationer som utför städning i egen regi, beställare som handlar upp sin städning eller städleverantörer som levererar städning.

Avtalstid

Per kalenderår.
Deltagande sker löpande i abonnemangsform.

Insamling av data

eStädkvalitet tillhandahålls som en molntjänst i en SSL-skyddad miljö. All data mellan tjänsten och användaren rör sig i krypterad form. All anonym data lagras i databas i ett krypterat format. Tjänsteleverantörens tjänst finns i Norden. Ingen information överförs till annat land eller till internationella organisationer, det betyder att informationen behandlas endast i Sverige.

Läs mer om Flowmedik här »

Begär offert, detta ingår i priset

  • Introduktion i hur systemet och städkontroller fungerar
  • Stöd vid inmatning av objekt i systemet
  • Ett användarvänligt kvalitetskontrollssystem för att kontrollera städning, städförråd och städpersonal
  • Möjlighet att snabbt och enkelt generera rapporter
  • Att baserat på olika filtreringsmöjligheter ta fram statistik
  • Att via en portal jämföra sin tekniska kvalitet mot andra aggregerade mätpunkter baserat på fakta från branschen
  • Support och stöd

Jag vill ha mer information om eStädkvalitet

Kontakta oss här

Jag vill veta mer:

1 + 2 =

Har du frågor eller behöver hjälp? Vi finns här.

Kontakta mig eller en av våra säljare så hjälper vi dig att reda ut frågetecken.

Thomas Andersson
Affärsområdeansvarig / Konsult
thomas.andersson@borago.se
0709-17 16 16