013-24 55 00

Kvalitetssäkring av städavtal, städkontroll, städupphandlingar och städutredningar

Upphandling

Vårt team av anställda och samarbetspartners har lång erfarenhet av upphandling av städtjänster, både inom LOU och privata sektorn. Vi kvalitetssäkrar affären med bra och tydliga modeller för kontraktstyrning under avtalstiden. Vi skapar rätt förutsättningar för lyckade avtal.

Utredning

Vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med städorganisationer över hela Sverige har gett oss en enorm och unik kunskapsbank. Oavsett om ni upphandlar er städning eller driver den i egen regi gäller det för ert företag att skapa rätt förutsättning för en ren, snygg och trygg inomhusmiljö.

Uppföljning

Med revision av gällande städavtal genomförs riskbedömningar, rena städkontroller och kvalitetssäkring. Städkontrollen kan genomföras vid byte av utförare, traditionell okulärbesiktning eller INSTA 800. Städrevision stöttar beställaren vid uppföljning och kontroll av krav i avtalet.