1. Start
  2. |
  3. Nyheter
  4. |
  5. EU-projekt; Cos...

EU-projekt; Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA 800

nov 13, 2020

Lägesrapport efter EU-projektets första år. Projektet syftar till att öka och förbättra användandet av INSTA 800 i de olika medlemsländerna; Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland och Sverige.

Projektets tre delar:
– Erfarenhetsutbyte som sammanställs i en handbok.
– Tidsstudier och nyckeltal för att nå olika kvalitetsnivåer i olika lokaltyper.
– Träning och utbildning

Projektet hade uppstart i Estland i september 2019. Efter det har vi haft inställda möten på Island och i Finland på grund av Covid-19.
Trots det har vi nu avslutat den första av projektets tre delar. En handbok står nu klar och kommer produceras inom kort i respektive land.
Under 2021 fortsätter arbetet och det kommer även anordnas ett seminarium i Sverige.

Fler nyheter