013-24 55 00

God Jul & Gott Nytt År!

dec 20, 2023

Nu lägger vi snart 2023 bakom oss. Vi passar på att tacka alla kunder och samarbetspartners för ett givande och utvecklande år.

I mars 2024 firar vi 30 år! Med vår långa erfarenhet inom städbranschen tar vi ny sats med en ny affärsplan. Tillsammans utvecklar vi städbranschen. Vi skapar rena miljöer genom en kunnig, attraktiv och sund städbransch. Vi tar ansvar för att göra städbranschen bättre och höja kvaliteten i alla led genom att utbilda, utvärdera, stötta, dela kunskap och se till att det tecknas sunda och korrekta avtal.

Vi skänker även i år pengar till 
 Nattvandrarna som arbetar för att skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar. Mer info här >>
 From one to another, en ideell organisation som arbetar i Lunga Lunga i Kenya för flickors rätt till utbildning, läs om verksamheten här >>. Det är extra roligt att det är vår styrelseordförande Göran Felldin som är ordförande för verksamheten.

Nu tar vi snart julledigt och laddar batterierna för nya spännande utmaningar under jubileumsåret 2024. Nedan delar vi med oss av en liten sammanfattning från våra olika affärsområden..

 

BORAGO KONSULT


Ännu ett spännande konsultår är snart till ända där uppdrag hos både nya och gamla kunder har avhandlats.

Under 2023 har det fortsatt varit stort fokus på kommunala städutredningar. I besparingstider är det viktigt att ha vetskap om kostnader i relation till omvärld och vilka konsekvenser framtida beslut kan föra med sig. Som ett led i detta arbete och att nå ut bredare, lanserades Städbarometern. Ett digitalt verktyg för kommuner som vill ta reda på sin relativa städkostnad, men också sin upplevda kvalitet och medarbetarnöjdhet. Utifrån detta kan Sveriges kommuner få hjälp att skapa framgångsmått och identifiera behov kopplat till ekonomi, kvaliteter eller social hänsyn.

Gällande upphandling har debatten blossat upp ytterligare kring välfärdskriminalitet och städbranschens del i densamma. Detta faktum har gjort det ännu viktigare med rätt kompetens i samband med städupphandlingar och uppföljning av avtal. Vi arbetar dagligen med dessa frågor och vårt erbjudande av tjänster känns mer aktuellt än någonsin. Under nästa år, som pigg 30-åring, hoppas vi fortsätta vara en del av lösningen för att få bukt med de utmaningar som finns inom vår bransch.

 

BORAGO UTBILDNING


Att göra skillnad för den enskilda lokalvårdaren genom utbildning har i snart 30 år varit vårt fokus i varje uppdrag. Både för våra utbildare och för Borago i sin helhet. Över hela landet har vi utbildat lokalvårdare, arbetsledare och handledare.

I våras släppte vi vår nya handbok för PRYL Professionell lokalvård. Den 6:e utgåvan och ytterligare ett kvalitetslyft för våra utbildningar och elever. Den har omarbetats med mer nyttigt innehåll och pedagogiskt upplägg för att läsaren ska kunna ta till sig kunskapen på bästa sätt. Handboken, och vår digitala utbildning, ger oss stor stolthet i jämförelse med den första handboken från 1996, som var en pärm med bara text och få illustrationer. Yrkesutbildning är en grundsten för professionell lokalvård.

Borago har under året utvecklat kursutbudet med fler tekniska och anpassade utbildningar för att tillgodose kundernas behov på mätbara resultat och effekter. Tack vare att vi kan använda både digitalt och traditionellt lärande så skapar vi stora möjligheter att utbilda fler medarbetare. Det är kostnadseffektivt men ger också goda förutsättningar för att i klassrum arbeta med fler praktiska övningsmoment och problemlösning. Det är en viktig del i det praktiska och fysiska hantverket lokalvård.

Vi har även utvecklat och ökat genomförandet av våra utbildningar för handledare. En yrkesroll som kräver kompetens och som gör skillnad i sin städverksamhet. Handledaren får verktyg för att genomföra internutbildning, och får en roll att tillsammans med ledningen införa gemensamma rutiner och gemensam städteknik. Detta leder till en jämnare städkvalitet.

 

STÄDAKADEMIN


Under 2023 har våra digitala utbildningar ökat och vi har gått från 10 000 användare till över 13 000. Fler företag och organisationer har tecknat kompetensavtal och fått tillgång till Städakademins tjänster och utbildningsplattform med över 20 kurser. 

Kompetenspaketet används bland annat för att utbilda många fler medarbetare och bidrar till att höja kvaliteteten, att effektivisera och förbättra internutbildningen, utan att öka kostnaderna.

För att stötta våra avtalskunder har vi utvecklat ett digitalt handledarprogram innehållandes sex digitala samlingar under året. Det har varit uppskattat och hjälper handledarna att lyckas i sin roll som interna handledare. Detta är ett komplement till den årliga handledarträffen i Linköping som i år hade ett rekorddeltagande på 40 deltagare.

Under 2023 har vi fortsatt att utveckla nya kurser. Bland annat Grundutbildning lokalvård – Sjukvård tillsammans med Region Jönköping. Den kan ni alla ta del av som fristående distansutbildning under Q1 2024. Vi har även utvecklat en ny hemstädsutbildning som lanserades i september. Det har även skett uppdateringar av andra kurser, bland annat Hygienutbildningen som nu breddats från att vara inriktad mot Covid.

I december har vi lanserat Grundutbildning lokalvård på norska för den norska städmarknaden. Vi välkomnar Anker Renhold AS som är vår första kund i Norge. Anker Renhold kommer utbilda alla sina 80 lokalvårdare via Städakademin. I Finland har Palmia OY förlängt avtalet med Städakademin där de använder Lokalvårdsutbildning PRYL för internutbildning. Vi har uppnått en milstolpe genom att våra utbildningar tillför nytta i Norden, nu både i Norge och i Finland.

2024 fortsätter vårt arbete med utveckling av kurser och kompetens som branschen efterfrågar. I planeringen ligger en ny hotellstädsutbildning samt uppdatering av våra ledar-och beställarkurser; Kvalitetssäkring, Nyckeltal och Städupphandling.

 

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år,
Borago & Städakademin

Fler nyheter

Träffpunkt Chefer

Träffpunkt Chefer

Vi ser fram emot nästa vecka! Då är det dags för Träffpunkt Chefer – ett nätverk för chefer inom...

Vi har fyllt 30 år!

Vi har fyllt 30 år!

Vi på Borago gläds över att fira vårt 30-årsjubileum under 2024. Sedan vårt grundande 1994 har vi...