1. Start
  2. |
  3. Nyheter (Arkiv)
  4. |
  5. Renat vatten

Renat vatten

dec 31, 2019

Inledning
– Hur rent ska de bli efter städning och varför?
(Beakta att nästan all smittspridning sker genom luften, luftburen)
– Hur länge ska det vara rent?
– Städteknik
Lämna aldrig vatten efter dig vid städning, lämna en torr yta om du vill göra rent.
Välj sedan rengöringsmetod efter behov och zinners cirkel. Beakta då att mekanisk rengöring är avgörande.
– Evidens
Den som vill skapa faktabaserade jämförelser, evidens, bör jobba med sin frågeställning. Det är lätt att skapa bevis för att en metod är bra men svårare att skapa en utredning med bredare frågeställning. För att utvärdera olika rengöringslösningar som renat vatten, vatten och brukslösning av allrent. Använd då samma duk. Vill du sedan utvärdera dukar kan du använda samma lösningar till olika dukar. Du får då även fram ett resultat på helheten, dvs kombinationen av den bästa rengöringseffekten kopplat till lösning och duk.

Vid granskning av de utredningar som gjorts och artiklar i facktidningar är vår tes att 99 % av städarens arbetsuppgifter kan lösas med bra städteknik. Till exempel vid inredning och hygienstädning är det tillräckligt med mikrodukar och andra effektiva torkdukar i kombination med att använda rätt rengöringslösning och att aldrig lämna vatten eller fukt på städade ytor.

N

 

Fler nyheter

Tävla med Städakademin!

Tävla med Städakademin!

Sedan en tid tillbaka har Städakademin ökat sin aktivitet i utbildningsplattformen genom...

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

År 2022 har passerat och vi har fortsatt vårt arbete med fokus på professionell lokalvård. Genom...