013-24 55 00

Hur kan vi bidra till att förhindra smittspridning?

jan 8, 2021

Att vara noga med att hålla en god hygien är grundläggande för att förebygga smittspridning och för att undvika att sprida smittor vidare. Kunskap om ett hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda individer mot smitta är en viktig del i arbetet som lokalvårdare. Vår diplomerade hygienutbildning vänder sig till dig som arbetar inom lokalvårdsområdet, både som städare och arbetsledare. I utbildningen får du ökade kunskaper kring hygien inom offentlig städning, mikroorganismer och virus, basala hygienregler, smittspridningsvägar, riskbedömning i arbetet och mycket mer. Efter utbildningen kommer du känna dig trygg i ditt arbete även där du kan stöta på konstaterad smitta hos dina kunder.

Vår Hygienutbildning finns både som lärarledd utbildning via oss på Borago, och även som distansutbildning via Städakademin (www.stadakademin.se).

Fler nyheter